Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
trilogy
trilogy
['trilədʒi]
danh từ
bộ ba bản bi kịch (cổ Hy lạp)
tác phẩm bộ ba


/'trilədʤi/

danh từ
bộ ba bản bi kịch (cổ Hy lạp)
tác phẩm bộ ba

Related search result for "trilogy"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.