Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
writing-paper
writing-paper
['raitiη'peipə]
danh từ
giấy viết thư


/'raitiɳ,peipə/

danh từ
giấy viết
giấy viết thư

Related search result for "writing-paper"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.