Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
zymosis
zymosis
[zai'mousis]
danh từ
sự lên men


/zai'mousis/

danh từ
sự lên men

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "zymosis"
  • Words pronounced/spelled similarly to "zymosis"
    zymase zymosis

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.