Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
christianity
christianity
[,kristi'æniti]
danh từ
đạo Cơ-đốc
giáo lý Cơ-đốc
sự theo đạo Cơ-đốc
tính chất Cơ-đốc


/,kristi'æniti/

danh từ
đạo Cơ-đốc
giáo lý Cơ-đốc
sự theo đạo Cơ-đốc
tính chất Cơ-đốc

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.