Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
acuteness
acuteness
[ə'kju:tnis]
danh từ
sự sắc; tính sắc bén, tính sắc sảo; tính nhạy, tính tinh, tính thính
sự buốt; tính gay gắt, tính kịch liệt, tính sâu sắc
(y học) tính cấp phát (bệnh)
(toán học) tính nhọn (góc)
tính cao; tính the thé (giọng)


/ə'kju:tnis/

danh từ
sự sắc; tính sắc bén, tính sắc sảo; tính nhạy, tính tinh, tính thính
sự buốt; tính gay gắt, tính kịch liệt, tính sâu sắc
(y học) tính cấp phát (bệnh)
(toán học) tính nhọn (góc)
tính cao; tính the thé (giọng)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "acuteness"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.