Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
aged
aged
['eidʒd]
tính từ
có tuổi là
the girl was aged ten
cô bé lên mười
['eidʒid]
cao tuổi, lớn tuổi
an aged woman
một bà lớn tuổi
danh từ
['eidʒid]
những người già; những người lớn tuổi
caring for the sick and the aged
chăm sóc cho người ốm và người lớn tuổi


/'eidʤid/

ngoại động từ
làm cho già đi

nội động từ
già đi

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "aged"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.