Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
aliment
aliment
['ælimənt]
danh từ
đồ ăn
sự cấp dưỡng; sự giúp đỡ về vật chất và tinh thần
ngoại động từ
cho ăn, nuôi dưỡng
cấp dưỡng; giúp đỡ về vật chất và tinh thần


/'ælimənt/

danh từ
đồ ăn
sự cấp dưỡng; sự giúp đỡ về vật chất và tinh thần

ngoại động từ
cho ăn, nuôi dưỡng
cấp dưỡng; giúp đỡ về vật chất và tinh thần

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "aliment"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.