Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
arbitress
arbitress
['ɑ:bitris]
danh từ
người đàn bà đứng ra phân xử; bà trọng tài
bà quan toà, bà thẩm phán
người đàn bà nắm toàn quyền


/'ɑ:bitris/

danh từ
người đàn bà đứng ra phân xử; bà trọng tài
bà quan toà, bà thẩm phán
người đàn bà nắm toàn quyền

Related search result for "arbitress"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.