Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
at-home
at-home
[ət'houm]
danh từ
buổi tiếp khách ở nhà riêng (vào ngày, giờ nhất định)


/ət'houn/

danh từ
buổi tiếp khách ở nhà riêng (vào ngày, giờ nhất định)

Related search result for "at-home"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.