Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
atomy
atomy
['ætəmi]
danh từ
nguyên tử
vật nhỏ xíu


/'ætəmi/

danh từ
nguyên tử
vật nhỏ xíu
danh từ
bộ xương người
người gầy giơ xương

Related search result for "atomy"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.