Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
aye
aye
[ai]
Cách viết khác:
ay
[ai]
như ay


/ei/

phó từ
luôn luôn; trong mọi trường hợp
for aye mãi mãi

Related search result for "aye"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.