Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
bard
bard
[bɑ:d]
danh từ
(thơ ca) thi sĩ, nhà thơ
ca sĩ chuyên hát những bài hát cổ
the Bard of Avon
Xếch-xpia


/bɑ:d/

danh từ
(thơ ca) thi sĩ, nhà thơ
ca sĩ chuyên hát những bài hát cổ !the Bard of Avon
Xếch-xpia

danh từ
giáp (sắt cho) ngựa

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "bard"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.