Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
barn-storm


/'bɑ:nstɔ:m/

nội động từ
đi biểu diễn lang thang
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đi nói chuyện; đi vận động chính trị (ở các tỉnh nhỏ, ở nông thôn)

Related search result for "barn-storm"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.