Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
belly-band
belly-band
['beli'bænd]
danh từ
đai buộc bụng (ngựa)


/'beli,bænd/

danh từ
đai buộc bụng (ngựa)

Related search result for "belly-band"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.