Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
beseeching
beseeching
[bi'si:t∫iη]
tính từ
cầu khẩn, van nài (giọng, vẻ)


/bi'si:tʃiɳ/

tính từ
cầu khẩn, van nài (giọng, vẻ)

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.