Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
bottle-green
bottle-green
['bɔtlgri:n]
tính từ
màu lục vỏ chai, lục sẫm


/'bɔtlgri:n/

tính từ
màu lục vỏ chai, lục sẫm

Related search result for "bottle-green"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.