Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
brochure

brochure
['brou∫ə]
danh từ
sách mỏng hoặc sách nhỏ thông tin hoặc quảng cáo về cái gì
a World Cup brochure
sách nhỏ quảng cáo Cúp bóng đá thế giới


/'brouʃjuə/

danh từ
cuốn sách mỏng

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.