Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
building-lease
building-lease
['bildiη'li:s]
danh từ
hợp đồng cho thuê đất làm nhà


/'bildiɳ'li:s/

danh từ
hợp đồng cho thuê đất làm nhà

Related search result for "building-lease"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.