Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
caddishness
caddishness
['kædi∫nis]
danh từ
tính mất dạy; tính vô lại, tính đểu cáng


/'kædiʃnis/

danh từ
tính mất dạy; tính vô lại, tính đểu cáng

Related search result for "caddishness"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.