Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
carpenter

carpenter
['kɑ:pintə]
danh từ
thợ mộc
nội động từ
làm nghề thợ mộc
làm ra với kỹ thuật của thợ mộc


/'kɑ:pintə/

danh từ
thợ mộc

nội động từ
làm nghề thợ mộc
làm ra với kỹ thuật của thợ mộc

Related search result for "carpenter"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.