Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
chouse


/tʃaus/

danh từ

(thông tục) sự lừa đảo

ngón lừa, trò bịp

ngoại động từ

đánh lừa, lừa đảo, lừa gạt

    to chouse someone [out] of something lừa gạt ai lấy cái gì


▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "chouse"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.