Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
cilium
danh từ (số nhiều là cilia)
lông rung (ở tế bào thực vật)
lông micilium
['siliəm]
danh từ (số nhiều là cilia)
lông rung (ở tế bào thực vật)
lông mi


▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "cilium"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.