Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
commentation
commentation
[,kɔmen'tei∫n]
danh từ
sự bình luận
sự chú thích, sự dẫn giải


/,kɔmen'teiʃn/

danh từ
sự bình luận
sự chú thích, sự dẫn giải

Related search result for "commentation"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.