Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
commination
commination
[,kɔmi'nei∫n]
danh từ
(tôn giáo) sự đe doạ bị thần thánh trừng phạt
sự đe doạ, sự hăm doạ


/,kɔmi'neiʃn/

danh từ
(tôn giáo) sự đe doạ bị thần thánh trừng phạt
sự đe doạ, sự hăm doạ

Related search result for "commination"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.