Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
corolla
corolla
[kə'rɔlə]
danh từ
(thông tục) tràng hoa


/kə'rɔlə/

danh từ
(thông tục) tràng hoa

Related search result for "corolla"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.