Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
coryza
coryza
[kə'raizə]
danh từ
(y học) chứng sổ mũi


/kə'raizə/

danh từ
(y học) chứng sổ mũi

Related search result for "coryza"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.