Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
danger-signal
danger-signal
['deindʒə,signl]
danh từ
(ngành đường sắt) tín hiệu báo nguy


/'deindʤə,signl/

danh từ
tín hiệu "nguy hiểm" ; (ngành đường sắt) tín hiệu "ngừng lại"

Related search result for "danger-signal"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.