Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
darky


/'dɑ:ki/ (darky)

/'dɑ:ki/

danh từ

(thông tục) người da đen

(từ lóng) đêm tối


▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "darky"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.