Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
deist
deist
['di:ist]
danh từ
nhà thần luận


/'di:ist/

danh từ
nhà thần luận

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "deist"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.