Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
discourtesy
discourtesy
[dis'kə:tisi]
danh từ
sự bất lịch sự, sự khiếm nhã


/dis'kə:tisi/

danh từ
sự bất lịch sự, sự thiếu lễ độ; sự thô lỗ, sự thô bạo

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "discourtesy"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.