Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
discourteous

discourteous
[dis'kə:tjəs]
tính từ
bất lịch sự, khiếm nhã


/dis'kə:tjəs/

tính từ
bất lịch sự, thiếu lễ độ; thô lỗ, thô bạo

Related search result for "discourteous"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.