Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
disturbed

tính từ
bối rối, lúng túngdisturbed
[dis'tə:bd]
tính từ
bối rối, lúng túngbị nhiễu loạn

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "disturbed"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.