Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
doeskin
doeskin
['douskin]
danh từ
da hoãng
vải giả da hoãng


/'douskin/

danh từ
da hoãng
vải giả da hoãng

Related search result for "doeskin"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.