Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
dogskin
dogskin
['dɔgskin]
danh từ
da chó, da giả da chó (để làm găng tay)


/'dɔgskin/

danh từ
da chó, da giả da chó (để làm găng tay)

Related search result for "dogskin"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.