Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
drogue
drogue
[droug]
danh từ
phao hình phễu


/droug/

danh từ
phao (ở đầu lao móc đánh cá voi)
neo phao

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "drogue"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.