Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
dune

dune
[dju:n]
danh từ
cồn cát, đụn cát


/dju:n/

danh từ
cồn cát, đụn cát

Related search result for "dune"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.