Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
dung-beetle
dung-beetle
['dʌη,bi:tl]
danh từ
bọ phân


/'dʌɳ,bi:tl/

danh từ
bọ phân

Related search result for "dung-beetle"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.