Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
expensiveness
expensiveness
[iks'pensivnis]
danh từ
giá đắt; sự đắt đỏ


/iks'pensivnis/

danh từ
giá đắt; sự đắt đỏ

Related search result for "expensiveness"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.