Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
fledged
fledged
[fledʒd]
tính từ
đã đủ lông, đã có thể bay (chim non)
fully-fledged
đủ bản lĩnh ra đời


/fledged/

tính từ
đã đủ lông, đã có thể bay (chim non)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "fledged"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.