Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
flower-head
flower-head
['flauəhed]
danh từ
(thực vật học) đầu (cụm hoa)


/flower-head/

danh từ
(thực vật học) đầu (cụm hoa)

Related search result for "flower-head"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.