Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
foot-pace
foot-pace
['futpeis]
danh từ
bước đi
thềm, bậc


/'futpeis/

danh từ
bước đi
thềm, bậc

Related search result for "foot-pace"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.