Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
forenoon
forenoon
['fɔ:nu:n]
danh từ
buổi sáng (trước 12 giờ)


/'fɔ:nu:n/

danh từ
buổi sáng (trước 12 giờ)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "forenoon"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.