Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
forest/'fɔrist/

danh từ

rừng

(pháp lý) rừng săn bắn

ngoại động từ

trồng cây ở; biến thành rừng; trồng cây gây rừng


▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "forest"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.