Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
geodesic
geodesic
[,dʒi:ou'desik]
Cách viết khác:
geodetic
[,dʒi:ou'detik]
như geodetic(thuộc) đo đạc


trắc địa || đường trắc địa
conformally g. (hình học) trắc địa bảo giác
minimal g. đường trắc địa cực tiểu

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "geodesic"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.