Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
giglot
giglot
['giglət]
Cách viết khác:
giglet
['giglit]
như giglet


/'giglit/ (giglot) /'giglət/

danh từ
cô gái hay cười rúc rích

Related search result for "giglot"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.