Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
grinder
grinder
['graində]
danh từ
cối xay (cà phê...) máy nghiền, máy xát, máy xay
thợ mài, thợ xay, thợ xát
an itinerant grinder
thợ mài dao kéo đi rong
(từ lóng) người kèm học thi
học sinh học gạo
răng hàm
(số nhiều) tiếng lục cục (khi vặn (rađiô))


/'graində/

danh từ
cối xay (cà phê...) máy nghiền, máy xát, máy xay
thợ mài, thợ xay, thợ xát
an itinerant grinder thợ mài dao kéo đi rong
(từ lóng) người kèm học thi
học sinh học gạo
răng hàm; (số nhiều) (đau) răng
(số nhiều) (raddiô) tiếng lục cục (khi vặn raddiô)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "grinder"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.