Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
half mourning
half+mourning
['hɑ:f'mɔ:niη]
danh từ
đồ nửa tang (màu đen pha lẫn màu ghi...)


/'hɑ:f'mɔ:niɳ/

danh từ
đồ nửa tang (màu đen pha lẫn màu ghi...)

Related search result for "half mourning"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.