Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
hang

hang
[hæη]
danh từ
sự cúi xuống, sự gục xuống
dốc, mặt dốc
cách treo (một vật gì)
ý riêng, nghĩa riêng; cách làm, cách nói
to get the hang of something
hiểu rõ cái gì
not to care a hang
(thông tục) bất chấp, cóc cần
ngoại động từ hung
treo, mắc
to hang a picture
treo bức tranh
treo cổ (người)
to hang oneself
treo cổ tự tử
hang him!
thằng chết tiệt!
hang it!
đồ chết tiệt!
dán (giấy lên tường)
gục (đầu, vì hổ thẹn...), cụp (tai, vì xấu hổ...)
nội động từ
treo, bị treo, bị mắc
the picture hangs up against the wall
bức tranh (bị) treo trên tường
to hang by a thread
treo đầu sợi tóc (rất mong manh, nguy kịch)
(hanged) bị treo cổ
he will hang for it
nó sẽ bị treo cổ vì tội đó
cheo leo, lơ lửng; phấp phới; rủ xuống, xoã xuống, thõng xuống, lòng thòng
a cloud of smoke hangs over the town
đám khói lơ lửng trên thành phố
curtain hangs loose
màn rủ lòng thòng
hair hangs down one's back
tóc xoã xuống lưng
nghiêng
the mast hangs aft
cột buồm nghiêng về phía đuôi tàu
to hang about
đi lang thang, đi phất phơ, đi vơ vẩn, la cà
quanh quẩn, quanh quất
sắp đến, đến gần
there's a storm hanging about
trời sắp có bão
to hang back
do dự, lưỡng lự
có ý muốn lùi lại, chùn lại
to hang behind
tụt lại đằng sau, đà đẫn ở đằng sau
to hang down
rủ xuống, xoã xuống, bỏ thõng xuống, lòng thòng
nghiêng, cúi
to hang down one's head
cúi đầu
to hang off
do dự, lưỡng lự
lùi lại, chùn lại, có ý muốn lùi; (thông tục) muốn lĩnh, muốn chuồn
to hang on (upon)
dựa vào, tuỳ vào
bám vào, bám riết lấy, cố bám, kiên trì ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
to hang on someone's arm
bám chặt lấy cánh tay ai
to hang upon the left flank of the enemy
bám chặt lấy cánh trái của địch
(thông tục) giữ máy (không cắt khi gọi dây nói)
to hang out
trèo ra ngoài; thò cổ ra ngoài (cửa sổ...); thè ra (lưỡi)
thõng xuống, lòng thòng
(từ lóng) ở
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) lang thang, vơ vẩn lãng phí thời giờ (ở quán cà phê, tiệm trà...)
to hang together
đoàn kết với nhau, gắn bó với nhau
có mạch lạc, ăn khớp với nhau (lập luận)
to hang up
treo lên
(nghĩa bóng) trì hoãn (không biết đến bao giờ mới làm)
to hang fire
nổ chậm (súng)
to hang heavy
trôi đi chậm chạp (thời gian)
to hang on (upon) somebody's lips (words)
lắng nghe như uống từng lời từng chữ của ai
to hang on the line
treo (tranh...) ngang tầm mắt
let it all hang out
hoàn toàn tự do, không bị ràng buộc
to hang in the balance
đi đến kết quả chung cuộc
one may/might as well be hanged/for a sheep as a lamb
tội nặng không xử đích đáng, ắt người ta sẽ phạm những tội nặng hơn
time hangs heavy
thời gian nặng nề trôi qua
with one's tongue hanging out
khát khô họng, khát thè lưỡi ra
and thereby hangs a tale
có một điều thú vị về sự việc vừa nêu ra
a peg to hang sth on
cái cớ để làm gì


/hæɳ/

danh từ, chỉ số ít
sự cúi xuống, sự gục xuống
dốc, mặt dốc
cách treo (một vật gì)
ý riêng, nghĩa riêng; cách làm, cách nói
to get the hang of something hiểu rõ cái gì !not to care a hang
(thông tục) bất chấp, cóc cần

ngoại động từ hung
treo, mắc
to hang a picture treo bức tranh
treo cổ (người)
to hang oneself treo cổ tự tử
hang him! thằng chết tiệt!
hang it! đồ chết tiệt!
dán (giấy lên tường)
gục (đầu, vì hổ thẹn...), cụp (tai, vì xấu hổ...)

nội động từ
treo, bị treo, bị mắc
the picture hangs up against the wall bức tranh (bị) treo trên tường
to hang by a thread treo đầu sợi tóc (rất mong manh, nguy kịch)
(hanged) bị treo cổ
he will hang for it nó sẽ bị treo cổ vì tội đó
cheo leo, lơ lửng; phấp phới; rủ xuống, xoã xuống, thõng xuống, lòng thòng
a cloud of smoke hangs over the town đám khói lơ lửng trên thành phố
curtain hangs loose màn rủ lòng thòng
hair hangs down one's back tóc xoã xuống lưng
nghiêng
the mast hangs aft cột buồm nghiêng về phía đuôi tàu !to hang about
đi lang thang, đi phất phơ, đi vơ vẩn, la cà
quanh quẩn, quanh quất
sắp đến, đến gần
there's a storm hanging about trời sắp có bão !to hang back
do dự, lưỡng lự
có ý muốn lùi lại, chùn lại !to hang behind
tụt lại đằng sau, đà đẫn ở đằng sau !to hang down
rủ xuống, xoã xuống, bỏ thõng xuống, lòng thòng
nghiêng, cúi
to hang down one's head cúi đầu !to hang off
do dự, lưỡng lự
lùi lại, chùn lại, có ý muốn lùi; (thông tục) muốn lĩnh, muốn chuồn !to hang on (upon)
dựa vào, tuỳ vào
bám vào, bám riết lấy, cố bám, kiên trì ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
to hang on someone's arm bám chặt lấy cánh tay ai
to hang upon the left flank of the enemy bám chặt lấy cánh trái của địch
(thông tục) giữ máy (không cắt khi gọi dây nói) !to hang out
trèo ra ngoài; thò cổ ra ngoài (cửa sổ...); thè ra (lưỡi)
thõng xuống, lòng thòng
(từ lóng) ở
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) lang thang, vơ vẩn lãng phí thời giờ (ở quán cà phê, tiệm trà...) !to hang together
đoàn kết với nhau, gắn bó với nhau
có mạch lạc, ăn khớp với nhau (lập luận) !to hang up
treo lên
(nghĩa bóng) để treo đầy, hoân lại (không biết đến bao giờ mới làm) !to hang fire
nổ chậm (súng) !to hang heavy
trôi đi chậm chạp (thời gian) !to hang on (upon) somebody's lips (words)
lắng nghe như uống từng lời từng chữ của ai !to hang on the line
treo (tranh...) ngang tầm mắt

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "hang"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.