Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
hemp
hemp
[hemp]
danh từ
(thực vật học) cây gai dầu
sợi gai dầu
(đùa cợt) dây treo cổ, dây thắt cổ


/hemp/

danh từ
(thực vật học) cây gai dầu
sợi gai dầu
(đùa cợt) dây treo cổ, dây thắt cổ

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "hemp"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.