Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
hi-fi


hi-fi
['hai'fai]
Cách viết khác:
high fidelity
['haifi'deliti]
như high fidelity


▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "hi-fi"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.